Informatie en onderzoek

Achtergrond gesneuvelde bevrijders

Voor adoptanten is het vaak interessant om een speurtocht te beginnen teneinde informatie te verkrijgen over de bevrijder wiens graf/naam op de Muur van de Vermisten door hen is geadopteerd. Wat deed hij, waar heeft hij gewoond, hoe is hij gestorven en zijn er nog nabestaanden waar contact mee kan worden gelegd?
Op deze en ongetwijfeld nog vele andere vragen probeert men een antwoord te krijgen. Ook de Stichting wordt herhaaldelijk benaderd in de zoektocht naar meer gegevens, waardoor we hier graag in het kort enige aandacht aan willen besteden.

Slide Background
Goed om te weten

1. de adressen van families van de gesneuvelde bevrijders zijn niet bekend bij de Stichting en evenmin bij de medewerkers van de Amerikaanse Begraafplaats. Hierover in contact treden met de Stichting dan wel de directie van de Amerikaanse Begraafplaats heeft dus geen zin.

2. het doel van de adoptie is het bezoeken en aandacht schenken aan het graf / naam op de Muur van de Vermisten van een gevallen bevrijder.

3. persoonsgegevens – dus ook de gegevens van de familie dan wel van de nabestaanden van de gesneuvelde bevrijders – worden in Amerika beschermd door de Act of Privacy.

4. Onze Stichting kan u behulpzaam zijn bij het zoeken naar nabestaanden. Kijk daarvoor onder het kopje Aanmelden: aanmelden opsporen nabestaanden

Slide Background
Contacteren instanties

Ondanks deze bescherming van de persoonsgegevens lukt het toch vaak om via de officiële instanties in contact te komen met de nabestaanden. U kunt op eigen initiatief brieven en/of e-mails versturen, dit kunnen wij niet namens u oppakken. Het kan trouwens enige tijd duren voordat u bericht terug krijgt, maar wanneer u meer informatie krijgt was dat het wachten zeker waard. Let er wel op dat de gegevens die u heeft en waar u graag meer informatie over wenst correct zijn. U kunt deze gegevens ook terugvinden op de grafsteen. Graag wijzen wij u ook op het bestaan van de officiële Engelstalige website, www.abmc.gov van de American Battle Monuments Commission (ABMC) waarop ook gegevens van de door u geadopteerde bevrijder staan vermeld. De ABMC is de overkoepelende organisatie van alle Amerikaanse begraafplaatsen wereldwijd.

Slide Background
Gegevens officiële instanties in Amerika

Als eerste stap wordt verwezen naar het volgende adres:

National Archives – St. Louis
1 Archives Drive
St. Louis, MO 63138
314-801-0800
United States

Door middel van bijgevoegde Engelstalige standaardbrief kunt U de Individual Deceased Personnel File aanvragen. In het vakje “other” vult u IDPF in. Het verzoek zal in de meeste gevallen worden beantwoord met een standaardbrief die tevens als ontvangstbevestiging geldt. Door de officiële instantie zal worden nagegaan of het gevraagde archiefstuk deel uit maakt van de Freedom of Information Act. Is dit het geval dan zal het geduld beloond worden met een uitgebreid pakket aan informatie. Maakt het archiefstuk deel uit van de Act of Privacy dan ontvangt u helaas geen verdere informatie. (download standaardbrief).

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar: https://wwiiresearchandwritingcenter.com/requesting-the-individual-deceased-personnel-file-idpf

Slide Background
Gegevens van veteranenorganisaties in Amerika

Vrijwel iedere Amerikaanse militaire eenheid heeft haar eigen veteranenorganisatie. Het postadres van deze organisaties kunt via deze website achterhalen:

new.vet.org

In het algemeen hebben deze organisaties een eigen website met een schat aan informatie. Gebruik het prikbord van een dergelijke site om een oproep te plaatsen. Is dit niet aanwezig, neem dan contact op met de secretaris van de betreffende organisatie. Hij/zij kan eventueel een oproep doen in hun veteranenblad of het verzoek tijdens een bijeenkomst of reünie onder de aandacht brengen.

Slide Background
  • “To think that 70 years later, there are Dutch people who carry on this tradition is just so inspiring. And, for their care of our lost family members and loved ones, we are sincerely grateful.”

    ARTHUR MITCHELL
  • “Let’s remember our heroes.”

    BRIAN MOSER
  • “Americans gave their lives to defeat the Nazis. The Dutch have never forgotten.”

    Front page Washington Post | 25 May 2015