Ontstaan van de Stichting

Het idee om graven van Amerikaanse bevrijders te adopteren is ontstaan in februari 1945. Hiervoor werd toen het “Burger Comité Margraten” opgericht. Het comité stelde zich ten doel om de inrichting van de Amerikaanse begraafplaats te ondersteunen door een grootscheepse adoptie-actie. Van de adoptanten werd verwacht dat zij regelmatig een bezoek brachten aan het geadopteerde graf, er bloemen legden, en zo men het op prijs stelde contacten onderhield met de nabestaanden in Amerika.

Het “Burger Comité Margraten” is er mede verantwoordelijk voor dat vanaf 1946 een uitgebreide correspondentie op gang kwam tussen de adoptanten en de nabestaanden van de gesneuvelden. Dat resulteerde heel vaak in contacten/vriendschapsbanden, die vandaag de dag nog bestaan.

Slide Background
De mensen achter de stichting

Aan de actie werd massaal deelgenomen. Bij de eerste Memorial Day in 1945 waren alle graven versierd met bloemen. Bij de tweede Memorial Day (een jaar later) waren alle, toen nog 18.764 graven, geadopteerd. Kapitein Shomon – de grondlegger van de Amerikaanse begraafplaats – prees de comitéleden voor al het werk dat was verzet.

Door vergrijzing van de leden van het burgercomité en de komst van nieuwe administratie- en communicatieapparatuur werd het werk van het comité in 2002 overgenomen door de daarvoor in het leven geroepen Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten. De nieuwe Stichting wordt voornamelijk bemand door personen die een relatie hebben met het sociaal- en maatschappelijk leven in de gemeente Eijsden-Margraten. De Stichting ziet het als haar voornaamste taak om de werkzaamheden van het voormalige burgercomité voort te zetten.

Slide Background
Meer lezen?

Geschiedenis die er toe doet

Voor een uitgebreide geschiedschrijving over het adoptie fenomeen in Margraten verwijzen wij u graag naar de volgende publicaties:

De Margraten Boys

Hoe een dorp weigerde de Amerikaanse bevrijders te vergeten. Door Peter Schrijvers

Lees verder >

Webwinkel

Bekijk ook onze andere publicaties om meer te weten te komen over de geschiedenis.

Lees verder >

Slide Background