Toewijzen van de adoptie van een graf of naam op Muur van de Vermisten

Alleen het bestuur van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten is bevoegd om een graf van een bevrijder dan wel een naam op de Muur van de Vermisten toe te wijzen. Een adoptie is pas geldig na ontvangst door de adoptant van een certificaat dat is getekend door de voorzitter en secretaris van de Stichting. Het certificaat bevat de persoonsgegevens van de bevrijder voor zover deze bij het management van de begraafplaats en de Stichting bekend zijn.

Slide Background
Wat wordt van u als adoptant verwacht?

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder of een naam op de Muur van de Vermisten op de Amerikaanse Begraafplaats betekent:

Bezoek van het graf
Verwacht wordt dat de adoptant een aantal keer per jaar de begraafplaats bezoekt. De frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf.

Bloemen leggen
Het is de bedoeling dat de adoptant op gezette tijden of bij speciale gelegenheden (bv. Memorial Day) bloemen legt bij het graf. In de buurt van het bezoekersgebouw treft u de hiervoor bestemde groene steekvazen aan. In verband met maaiwerkzaamheden aan de grasmat is elke andere versiering dan snijbloemen ongewenst. Het personeel van de begraafplaats ruimt de bloemen op als ze verwelkt zijn.

Bloemen bij de Muur van de Vermisten
Het is mogelijk om steekvazen met snijbloemen in het grasperk voor de muur te plaatsen; het heeft zelfs de voorkeur. Afgelopen Memorial Day vormden al die vazen met bloemen op het grasveld voor de muur een mooie aanblik. Veel adoptanten voorzien hun bloemen van een kaartje met daarop de naam van de vermiste bevrijder.

Slide Background
Kosten

Als tegemoetkoming in door de Stichting te maken kosten wordt eenmalig om een vrijwillige bijdrage van minimaal € 10,00 per adoptie verzocht. Wilt u de Stichting met een groter bedrag steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Schenkingen worden door de belastingdienst geaccepteerd als fiscaal aftrekbaar.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL89 RABO 0158 8200 45 t.n.v. Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.

Slide Background
Geef wijzigingen van uw gegevens door!

De Stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden. Kinderen die de adoptie willen overnemen van hun ouders worden verzocht dit aan het secretariaat van de Stichting kenbaar te maken.

Overdracht van adoptie
De stichting stelt alles in het werk om de oorspronkelijke adoptanten of hun nakomelingen te achterhalen en te contacteren. Mocht dat, ondanks al onze inspanningen, niet lukken, dan houdt de stichting zich het recht voor om het betreffende graf over te dragen aan een nieuwe adoptant.

Slide Background
  • “To think that 70 years later, there are Dutch people who carry on this tradition is just so inspiring. And, for their care of our lost family members and loved ones, we are sincerely grateful.”

    ARTHUR MITCHELL
  • “Let’s remember our heroes.”

    BRIAN MOSER
  • “Americans gave their lives to defeat the Nazis. The Dutch have never forgotten.”

    Front page Washington Post | 25 May 2015