In Memoriam Felix Prevoo

2 juni 2015

Op 31 mei 2015 is Felix Prevoo op 90-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1945 was hij betrokken bij de adoptie van graven van gesneuvelden op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Felix heeft in 1945 zelf actief meegeholpen bij het delven van graven op de begraafplaats. Mede door zijn inzet waren alle 18.000 graven tijdens Memorial Day 1946 geadopteerd.
Hij heeft het adoptieregister actief beheerd vanaf 1964 toen hij werkzaam was op het gemeentehuis in Margraten. Ook na zijn pensionering eind jaren tachtig is Felix zich in zijn vrije tijd over het adoptieregister blijven ontfermen. Felix werd in 1982 terecht onderscheiden door de Amerikaanse ambassadeur Paul Bremer III met een Tribute of Appreciation voor zijn werk en toewijding.
In 2002 werd het adoptieregister overgedragen aan de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten. De Stichting is Felix buitengewoon erkentelijk voor al het werk dat hij heeft verricht. Dankzij zijn toewijding en inzet heeft de Stichting het adoptieprogramma uit kunnen bouwen naar de huidige vorm. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, familie en vrienden veel sterkte met het verlies.

Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.