Verhalen van de begraafplaats: Leo Olson

26 oktober 2023

Op maandag 23 oktober 2023 heeft Julie Olson op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten het graf bezocht van haar oom, 1 Lt Leo Olson. Leo (1914) kwam uit Pine County, een streek ten Noorden van Minneapolis. Zijn ouders Frank en Ida hadden vijf zoons en een dochter. Leo was getrouwd met Jeanne Patterson. Op 29-jarige leeftijd trad hij in dienst en werd ingedeeld bij 342 Ordnance Depot Company. Deze eenheid hield zich bezig met bevoorrading en ruiming van munitie en explosieven.
Julie werd opgehaald van het station in Maastricht door de adoptanten van het graf, Hans en Marianne Opgenoord uit Susteren. Op de begraafplaats overhandigde Julie hen een plaquette van de American Legion van haar woonplaats Bruno.

Op de plaquette stond de tekst: “The American Legion of Bruno would like to thank Hans en Marianne Opgenoord for the upkeep of Lt Leo Olsons gravesite”. Een heel mooi gebaar van een dankbaar familielid. De adoptanten waren erg onder de indruk van dit cadeau.
Joy Voncken, werkzaam bij de begraafplaats In Margraten, heeft het gezelschap naar het graf geleid en met geel zand van de stranden van Omaha Beach de letters in de grafsteen gevuld. Na het plaatsen van een Amerikaanse en Nederlandse vlag en een bosje bloemen werd Julie even alleen gelaten om in stilte afscheid te nemen van haar oom. Als aandenken ontving zij een map met informatie over de begraafplaats en een mooie DVD met beelden en muziek uit Margraten “Do you remember”.

Hans en Marianne hebben het graf van Leo Olson al geruime tijd geadopteerd. Ze hebben het overgenomen van Sjeng en Annie Peeters; een broer en zus uit Susteren die beide niet getrouwd waren en dus ook geen kinderen hadden die de adoptie konden overnemen. Als adoptanten van het eerste uur hebben zijn het graf van Leo aan hen overgedragen. Op dit moment kan dat niet meer gezien de lange wachtlijst. Alleen een overdracht binnen de familie wordt nog toegestaan.
Hans heeft zich verdiept in het achtergrondverhaal van Leo en heeft zijn bevindingen met de familie Olson gedeeld. Daarvoor zijn ze hem heel dankbaar. Ze weten nu wat er precies is gebeurd en waar hij overleed. 342 Ordnance Depot Company was in 1945 gestationeerd in Reims en Leo bezocht regelmatig vrienden in Luik. Tijdens een van die ritten met de jeep naar Luik kreeg hij een ongeluk en Leo stierf aan de gevolgen hiervan op 30 september 1945.
Het was een bijzondere dag voor de adoptanten om Julie Olson te ontmoeten en nog mooier voor Julie om de laatste rustplaats van haar oom te zien. Ze was onder de indruk van de schoonheid van de begraafplaats en is ervan overtuigd dat er geen betere plek is om te worden herdacht dan op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.