Visitor Centre Amerikaanse begraafplaats Margraten

10 november 2022

Op dinsdag 8 november 2022 vond er een persconferentie plaats op de Amerikaanse
begraafplaats in Margraten ter gelegenheid van een speciale fase in het bouwproject van het
nieuwe bezoekerscentrum. Rondom de centrale constructie van het gebouw heeft men een
schil van beton gegoten. Deze schil werd door een gespecialiseerd bedrijf uit Nieuwegein
centimeter voor centimeter opgetakeld tot boven de centrale constructie. Op onderstaande
foto is de omvang van deze operatie goed te zien. Daarna wordt het gevaarte bevestigd aan
de centrale constructie.

De projectleider van de American Battle Monuments Commission (ABMC), Karen
Wurzburger, vertelde dat de oplevering van het gebouw wordt verwacht in het najaar van
2023. In het visitor center wordt de bezoeker geïnformeerd over de begraafplaatsen van
ABMC, over de belangrijkste veldslagen (Hűrtgenwald, Market Garden en Varsity) tijdens de
Tweede Wereldoorlog en met name over de speciale relatie met de lokale bevolking en de
zorg voor de gesneuvelden middels het adoptieprogramma. Verder wordt indringend een
aantal persoonlijke verhalen van Amerikaanse soldaten verteld.

Projectleider Karen Wurzburger en superintendent Jason Bordelon

De locatie en de architectuur van het gebouw zijn erop gericht de bezoeker op een
ingetogen en respectvolle manier te informeren en ontvankelijk te maken voor zowel de
imposante schaal van dit deel van de wereldgeschiedenis als de tastbaarheid van
persoonlijke verhalen. Het beton van de “schil” is zodanig gegoten dat het lijkt of je een
dwarsdoorsnede van de aarde ziet met verschillende bodemlagen. De aannemer van Roey
uit België heeft veel moeten experimenteren om dit effect voor elkaar te krijgen. Het wordt
een indrukwekkend gebouw waarvan we tijdens Memorial Day 2023 zeker de contouren al
kunnen zien.