• Aanmelden als adoptant

U wilt adopteren?

Adopteren (tijdelijk) gesloten

2008 was een belangrijk jaar voor de Stichting: in juni hadden alle graven weer een geregistreerde adoptant. Noodgedwongen werd toen gestart met een wachtlijst waarop geïnteresseerde aspirant-adoptanten zich konden inschrijven. Na overleg met de beheerder van de begraafplaats kon in datzelfde jaar worden begonnen met het ter adoptie uitgeven van de namen op de Muur der Vermisten.

In oktober 2015 waren die ook allemaal geadopteerd en moest ook voor de adoptie van een naam met een wachtlijst worden gewerkt. Vorige week tekende de duizendste aspirant-grafadoptant zich in op de wachtlijst. We hebben toen besloten om de inschrijving voor een adoptiegraf te sluiten. Intekenen voor een naam op de Muur der
vermisten bleef wel mogelijk. Echter, vanaf Memorial Day hebben zich hiervoor driehonderd personen aangemeld, reden om ook de mogelijkheid tot inschrijven op die wachtlijst te sluiten.

Zodra de lijst(en) weer open wordt gesteld zullen we dat laten weten.