Adoptieprogramma verankerd in een educatief programma voor jongeren

17 mei 2021

We leven al meer dan 75 jaar in een vrije samenleving. Het is van belang dat de jeugd weet wat er in
de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en welke offers zijn gebracht om de vrijheid te bewerkstelligen.
De generaties, die in de toekomst het adoptieprogramma zullen voortzetten, moeten bewust zijn én
blijven van de weelde van onze vrije samenleving en tevens alert worden gemaakt op de
bedreigingen hiervan. De Stichting Adoptiegraven draagt hier actief aan bij door de ontwikkeling van
een educatief programma in combinatie met de adoptie van een Amerikaans oorlogsgraf. Met deze
verbreding en verdieping van het adoptieprogramma ontstaat niet alleen een tastbaar en blijvend
educatief instrument, maar vormt het ook een borging van adoptie als immaterieel cultureel erfgoed
voor de toekomst. Klik hier voor het volledige artikel (PDF)