Amerikanen blij verrast door jonge adoptanten

5 juli 2017

Zeer verrast en ontroerd was de 80-jarige Amerikaanse Ruth Schnell, toen zij eind juni op de begraafplaats in Margraten het graf van haar oom korporaal James B. Radmann bezocht en daar de adoptanten ontmoette: de 5-jarige Marcus en de 3-jarige Silas Langelaar uit Alphen aan de Rijn. Hun vader Jeroen heeft de jongens vlak na de geboorte van Silas in 2014 aangemeld als adoptanten. Er was toen nog geen wachtlijst. Het gezin komt een paar keer per jaar naar Margraten voor vakantie en bezoeken, dan worden steevast bloemen bij het graf van James gelegd.

“Marcus heeft ook al heel wat vragen over James gesteld. Was James getrouwd? En heeft zijn vrouw ook gevochten? Dat soort dingen.” We vinden het belangrijk dat ook kinderen beseffen dat de vrijheid waarin wij leven niet vanzelfsprekend is en dat wij die te danken hebben aan mede deze jonge Amerikaanse helden”, vindt Jeroen Langelaar. “Ook is ‘Margraten’ voor ons altijd een bijzondere plek. We worden er steeds weer stil van.” Het komt wel vaker voor dat jonge kinderen een graf adopteren. Meestal wordt het graf door bv een ouder of grootvader aan kinderen of kleinkinderen overgedragen. Maar er zijn ook jonge stellen die hun kind al vóór het geboren wordt op de wachtlijst laten zetten om een graf of de naam van een vermiste soldaat te adopteren, zo heeft de Stichting Adoptie ervaren.

Ruth Schnell uit Illinois was samen met het gezin van haar zoon Eric uit Minnesota naar Margraten gekomen om, voor de tweede keer, het graf van oom James te bezoeken. Hij sneuvelde op 1 april 1945 bij Siegen in Duitsland.

Zeven jaar oud was Ruth toen het ouders het bericht kregen dat James, de broer van haar moeder Lola, 26 jaar oud gesneuveld. Hij was getrouwd met Lorna Stewart en woonde in Wauwatosa, Milwaukee Wisconsin. Ruth kan zich nog levendig herinneren dat haar ouders moesten huilen bij het horen van het trieste nieuws. “Het was de enige keer dat ik ze heb zien huilen.”

Ruth en haar zoon Eric hebben de begraafplaats al eens eerder bezocht. Voor Erics vrouw April en hun zoons Tim (20) en Matt (16) was het de eerste keer. Zoals gebruikelijk werden de nabestaanden en adoptanten opgevangen door de staf van de Amerikaanse begraafplaats en werden bij James’ graf (vak C, rij 7, graf 32) bloemen gelegd en foto’s gemaakt en werd het familieboek van de begraafplaats getekend.

De familie Schnell was zeer onder de indruk van de begraafplaats met duizenden jonge landgenoten die hier al 73 jaar begraven liggen. Ruth maakte diverse keren duidelijk hoe dankbaar ze is dat Marcus en Silas door het bezoeken van het graf en het leggen van bloemen, haar oom voor altijd in herinnering zullen houden. Alle familieleden en de adoptanten ontvingen van de Stichting Adoptie een Certificate of Commemoration ter ere van het ontstane contact en de onderlinge vriendschap tussen de Nederlandse en Amerikaanse families.

Vlnr: Ruth Schnell, Matt en Tim en hun ouders April Schnell en Eric met de adoptanten Marcus en Silas. Hun vader Jeroen maakte de foto.